AANVRAAG SCHENGENVISUM PDF

Aanvraag Schengenvisum. Dit aanvraagformulier is gratis. 1. Achterna(a)m(en) en (familiena(a)m(en)). Vak uitsluitend bestemd voor gebruik door. 2. Deze site geeft informatie over procedures die van toepassing zijn op alle inwoners van Suriname die een visum kort verblijf (Schengenvisum) willen aanvragen. Checklist. Aanvraag Schengenvisum. Bezoek aan familie en/of vrienden. Naam: Nationaliteit: 1. Aanvraag. Een volledig ingevuld en.

Author: Tojakinos Jugul
Country: Puerto Rico
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 25 March 2010
Pages: 45
PDF File Size: 19.90 Mb
ePub File Size: 18.4 Mb
ISBN: 362-3-46209-427-7
Downloads: 88869
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Faejar

An appointment is required for visa applications. Applicants must book their appointments in good time before travel.

The Embassy of the Republic of Malta to the Netherlands in The Hague will remain aanvrzag on the aanvarag dates in Visa applicants may submit their applications in person directly at the Consulate in The Hague, via appointments only. Biometric data will be collected during the appointment using a quick, discreet, and non-intrusive process that captures a facial image with a digital camera and a fingerprint scan with a digital finger scanner.

Your face must be clearly visible for a photograph to be taken. Additional documentation needs to be provided to support the application form. Refer to the section below for more schengevisum. Mere possession of a visa does not confer an automatic right of entry to the Schengen zone.

3 eenvoudige stappen

Visa holders are requested to present proof that they fulfil the entry conditions at the external schenyenvisum. Visa applications must be in writing with all details cshengenvisum in. The application must be wholly and legibly completed, and signed by the applicant. The applicant must also provide: Refer to the visa fee section below. The minimum cover should be of EUR 30, This insurance must be valid for the entire Schengen area and throughout the duration of the stay.

The Consulate may ask applicants for any other supporting documents it deems necessary. To this effect, it is recommended that applicants contact the Consulate or External Service Provider schengenvosum for further details. Further information on what documentation is required can be found at https: Applications are in most cases reviewed within days. In individual cases, the review period can be extended up to 30 days, and in exceptional cases up to 60 days.

Some Schengen States require that they are consulted on visa applications submitted to other Schengen States by citizens of certain countries. Aanvfaag consultation process may take up to 7 calendar days.

Such consultation is currently required for nationals of the countries listed on the following list. It is recommended not to lodge a visa application later than 15 days prior to the planned trip, as it cannot be otherwise guaranteed it will be reviewed in time.

Holders of multiple-entry Schengen Short-Stay Visas can lodge a visa application before this visa has expired, provided it has been valid for at least 6 months. The Embassy of the Republic of Malta to the Netherlands in The Schengevnisum will not be liable to loss of travel expenses due to late submission of applications. Passports must be valid for at least 3 months after the intended date of departure from Malta for a single entry Scjengenvisum visa.

  ADVANCED PHYSICAL GEODESY MORITZ PDF

Kindly note that only passports that have been issued during the past ten years can be endorsed with a visa. If your passport was issued scuengenvisum than 10 years ago and has been extended, the application might not be processed. Applicants are kindly requested to apply for a new passport at their Embassy. Schengen Visa Years. Payment is done in Eurocash only and depending on the exchange rate on the date of the application.

Cheques are not acceptable. No visa fees are refundable whatever the outcome of the application. Visa applications undergo careful consideration and might be refused. Applicants who have been refused or have had their visa annulled or revoked, have the right to appeal against such decisions to the Immigration Appeals Board within 15 days of the notification of such decision. Full information can be found within the refusal letter once delivered to the applicant.

Such letters also include the reasoning behind the refusal decision. Any communication to the Immigration Appeals Board should be addressed as follows: Or via email on the following address: Om een visum aan te vragen, dient u een afspraak te maken.

Ook kunt u hier terecht met overige vragen met betrekking tot uw visumaanvraag. Een afspraak voor uw visumaanvraag dient ruim op tijd voor uw reis te worden gemaakt.

Een visumaanvraag moet in persoon bij de Ambassade in Den Haag worden ingediend en alleen bij een voorafgaande gemaakte afspraak. Tijdens de afspraak worden enkele biometrische gegevens verzameld via een snelle, discrete, en niet indringende procedure: Voor de antwoord op de vraag of u een visum nodig heeft voor uw bezoen aan Malta kunt u hier clicken. Voor meer informatie over niet-EU-burgers die wel gezinslid zijn van EU-burgers qanvraag u hier clicken. Voor het downloaden van een Schengenvisum aanvraagformulier kunt u hier clicken.

Ter ondersteuning van uw aanvraag dient aanvullende documenten te worden ingeleverd. De informatie hierover vindt u hieronder. Het enkel in bezit zijn van een visum betekent nog niet dat u automatisch recht op binnenkomst tot de Schengengebied heeft. Van visumhouders worden er verlangd om aanvullende bewijs te leveren bij binnenkomst, waaruit blijkt dat ze aan de voorwaarden voldoen. Visumaanvragen dienen schriftelijk en volledig te worden ingediend.

Het aanvraagformulier moet volledig en duidelijk zijn ingevuld en moet worden ondertekend door de aanvrager. Daarnaast moet de aanvraag worden vergezeld van de volgende: Zie visum retributie hieronder. Deze verzekering moet geldig zijn voor het gehele Schengengebied en tijdens uw hele verblijf. Het wordt dus aanbevolen om voor uw afspraak contact met de Ambassade op te nemen.

Nadere informatie over de vereiste documentatie kunt u vinden op https: Een aanvraag voor een Schengenvisum voor Kort Verblijf C-visum mag 3 maanden voor uw reis worden ingendiend. Aanvragen worden in het algemeen binnen dagen behandeld. Voor bepaalde aanvragen, kan deze termijn worden verlengd tot 30 dagen en, in bijzondere gevallen, tot 60 dagen.

  ABRAMELIN SQUARES PDF

Sommige Schengenlanden eisen dat zij worden geraadpleegd over visumaanvragen door burgers uit bepaalde landen, door het Schengeland dat dchengenvisum aanvraag in behandeling neemt. Deze procedure kan schengenvism 7 dagen duren. De landen waarvoor een raadplegingprocedure is vereist kunt u hier vinden.

U wordt geadviseerd om een visumaanvraag niet later dan 15 dagen voor uw reis in te dienen omdat er dan niet kan worden gegarandeerd dat uw aanvraag tijdig wordt behandeld.

Houders van een meervoudig Schengenvisum voor Kort Verblijf mogen een aanvraag indienen voordat dit aanvrzag is verlopen en onder de voorwaarde dat het voor minstens 6 maanden geldig is. De Ambassade van de Republiek Malta in Den Haag, Nederland, is niet aansprakelijk voor geleden schade zoals reiskosten als gevolg van een te late ingediende visumaanvraag. U wordt vriendelijk erop geattendeerd dat, voor het aanvraag van het visum, uw paspoort niet ouder mag zijn dan 10 jaar.

Indien uw paspoort langer dan 10 jaar geleden is uitgereikt maar is verlengd, bestaat er de mogelijkheid dat uw aanvraag niet in behandeling wordt genomen. Scuengenvisum deze gevallen wordt u verzocht om een nieuwe paspoort bij uw eigen Ambassade aan te vragen.

Schengenvisum voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Schengenvisum voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

Aanvraagformulier Schengenvisum (Engels) | Formulier |

Schengenvisum voor gezinsleden van EU of Zwitserse burgers. Schengenvisum voor landen met visumversoepelingsovereenkomsten.

Betaling is alleen mogelijk met contant en in Euro, volgens de wisselkoers op de datum van aanvraag. Cheques worden niet geaccepteerd. Leges en andere betalingen worden niet gerestituteerd ongeacht het resultaat van uw aanvraag.

Xchengenvisum visumaanvraag wordt zorgvuldig beoordeelt en kan worden geweigerd. Alle informatie met betrekking tot de beslissing is in de weigeringsbrief te vinden; ook bevat de weigeringsbrief een motivering waarom de aanvraag is afgekeurd. Alle correspondentie aan de Immigratie Beroepsinstantie dient te worden aaanvraag aan: Search this site http: The Ministry’s Organizational Aavnraag. Ministerial Statements and Speeches.

Latest Embassy Press Releases. Role of the Ministry. Maltese Diplomatic Representations Overseas. Maltese Consular Representations Overseas. Foreign Diplomatic Missions accredited to Malta. Foreign Consular Representations in Malta.

Order of Precedence of Foreign Heads of Mission. Visa Advice for Maltese Nationals.

Visa Advice for Foreign Nationals. Council for Maltese Living Abroad. Required Documentation Visa applications must be in writing with all details filled in. Passports and Fees Passports must be valid for at least 3 months after the intended date of departure from Malta for a single entry Schengen visa.